Okoliczności i decyzje

Niepospolite okoliczności. Wiara krzewiona w strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat różni się od wiary katolickiej, którą Kościół Katolicki pod przewodem prawowitych papieży nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki. Jest to różnica obiektywna.
Decyzja do podjęcia jest dla katolika obowiązkowa. Od niej zależy jego wieczne zbawienie bądź wieczne potępienie.

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (Atanazjańskie Wyznanie wiary).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.