Cuda Bożej pomocy

Jeśli wolno się tak wyrazić: pierwszym zainteresowanym w powszechnym przywracaniu ortodoksji katolickiej jest sam Pan Bóg.
Jeśli, podejmując działania mające na celu przywracanie ortodoksji katolickiej, nie będziemy wdawać się w wojny „partyjne”, zachowamy stan łaski uświęcającej i będziemy codziennie gorliwie się modlić, będziemy widzieć cuda Bożej pomocy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.