Nastawienie

Nastawienie betonowo-odporne: wychodzę z kościoła taki sam, jak tam przyszedłem.
Nastawienie ku przemianie: wychodzę z kościoła przemieniony, umocniony łaską i prawdą, umocniony w wierze, pełen dobrych postanowień, pełen gotowości do odrzucenia grzechów i pokus, i do wiernego wypełniania Woli Bożej.
Z jakim nastawieniem przychodzę na katolicką Mszę Świętą?
Z jakim nastawieniem wychodzę z kościoła?


„A nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowę umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola Boża dobra, i przyjemna, i doskonała” (Rz 12, 2).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.