O Różańcu nigdy dosyć

W miesiącu Różańcowym – przypomnijmy.

Materiały – teksty i nagrania – do nauki Różańca po łacinie dostępne są m.in. – tutaj

Lektura wielce pomocna, aby Różańcem modlić się coraz lepiej:

Czytajmy z uwagą.
Módlmy się codziennie – ile możności, wspólnie!


„Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedy mi uwierzyliście” (Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.