Różaniec codzienny!

Kończymy październik – miesiąc Różańcowy – ale nie rozstajemy się z Różańcem!
Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca. Komu obowiązki stanu pozwalają, niech codziennie odmawia cały Różaniec – wszystkie trzy części – rozważając w skupieniu tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.

Lektura pozwoli nam poznać skarby Różańca:

Św. Pius V, Consuevérunt Románi Pontífices
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego

Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedy mi uwierzyliście” (Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort).


Różaniec w języku Kościoła:
teksty i nagrania do nauki – tutaj


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.