Pan serca mego żąda

„Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę” (Mt 11, 28).

Odpowiedzią duszy na zaproszenie Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie między innymi:
– poświęcam pilnie Panu Jezusowi znaczący czas codziennie – na modlitwę i lekturę treści katolickich,
– traktuję słowo Pana Jezusa jako najmędrsze i najważniejsze słowo na świecie,
– modlę się w poczuciu całkowitej zależności od Pana, z pokorą wobec Jego Majestatu,
– modlę się starannie i z uwagą,
– dążę do tego, aby Pan Jezus był moim powiernikiem we wszystkim,
– ufam Panu Jezusowi bardziej niż komukolwiek z ludzi.

„Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi; wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną” (Ap 3, 20).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.