Wielkie Antyfony „O”. 22 grudnia – VI antyfona: „O Rex”

O Rex géntium, * et desiderátus eárum, lapísque anguláris, qui facis utráque unum: veni, et salva hóminem, quem de limo formásti.

O Królu narodów, przez nie upragniony, Kamieniu węgielny, który jednoczysz to, co rozdzielone, przyjdź i zbaw człowieka, któregoś utworzył z mułu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.