Przestroga

Kto miałby zamiar podejmować działania o szerszym zasięgu, mające na celu przywracanie katolickiej Tradycji (więc wiary katolickiej), a nie żyłby w stanie łaski uświęcającej, ten wystawia swoją duszę na wielkie niebezpieczeństwa duchowe.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.