Repetycje pilne

Powtórnie. Błąd nie pochodzi od Kościoła Katolickiego, lecz od niektórych ludzi.
Ewangelia jest jedna i niezmienna. Kto zmienia Ewangelię, zasługuje na potępienie.
Św. Paweł Apostoł był gotowy, gdyby zaszła taka okoliczność, wyklinać nawet anioła z nieba, gdyby ten głosił inną ewangelię.
Pisał: „Dziwię się, że tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii; a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Jak przedtem mówiliśmy, tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty” (Ga 1, 6-9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.