Praktyki postne w Wielkim Poście

Dzisiaj przypada Popielec – Środa Popielcowa – rozpoczynamy Wielki Post.
Sama nazwa podkreśla praktykę postu oraz intensywność: Wielki Post.
Kościół wskazuje na najprzedniejsze dobre uczynki, a są to: modlitwa, post, jałmużna.
W Okresie Wielkiego Postu mamy zatem pościć i ma to być Wielki Post – aby duszę swoją umartwić, aby duszę swoją oderwać od przywiązań do rzeczywistości ziemskich, doczesnych, aby pokutować za swoje grzechy, aby wzmocnić swoją wolę, aby uczynić swoją duszę bardziej odporną na pokusy diabła, aby się lepiej modlić, aby duszę swoją kierować do spraw nadprzyrodzonych, wznosić do spraw niebieskich, do Boga.
Papież Św. Pius X naucza w Katechizmie:

Na czym polega post?
Post polega na spożywaniu jednego posiłku dziennie i powstrzymywaniu się od niektórych potraw.
Na czym polega wartość postu?
Wartość postu polega na przysposobieniu nas do lepszej modlitwy, na ułatwieniu pokuty za dawne grzechy i pomaga unikać grzechów w przyszłości.
W jakim celu został ustanowiony Wielki Post?
Wielki Post został ustanowiony, aby w pewien sposób naśladować surowy post czterdziestodniowy, który odbył Jezus Chrystus na pustyni i aby przez ćwiczenia pokutne przygotować nas do pobożnego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.

Prawo kościelne rozróżnia post jakościowy, post ilościowy oraz post ścisły.

Post jakościowy polega na wstrzymaniu się od mięsa i rosołu. Taki post praktykujemy zwyczajnie w piątki. Post jakościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli siódmy rok życia.

Post ilościowy polega na jednorazowym posiłku do sytości w ciągu dnia; nie zabrania jednak skromnego rannego i wieczornego posiłku. Można również główny posiłek do sytości spożyć wieczorem zamiast w południe. Przy tym głównym posiłku do sytości możemy spożywać potrawy mięsne. Natomiast przy pozostałych dwóch skromnych posiłkach nie spożywamy potraw mięsnych. Jeśli chodzi o te dwa skromne posiłki, zasadniczo wystarczy ująć sobie przynajmniej jedną trzecią tego, co zwykle spożywamy – tak jednak, aby między dniami, w których nie pościmy, a dniami postu ilościowego zachodziła wyraźna różnica. Post ilościowy praktykujemy w Wielkim Poście w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Post ilościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 21 rok życia, a nie rozpoczęli jeszcze 60 roku życia.

Post ścisły jest połączeniem postu jakościowego z postem ilościowym. Nie spożywamy zatem potraw mięsnych ani rosołu i spożywamy tylko jeden posiłek do sytości oraz dwa skromne. Post ścisły w Wielkim Poście praktykujemy w Środę Popielcową, w Suche Dni oraz we wszystkie piątki i soboty.

W niedziele post nie obowiązuje.

Taka jest tradycyjna praktyka postna w Wielkim Poście. Podejmijmy ją z gorliwością już od dzisiaj, abyśmy przez wyrzeczenia przygotowali się duchowo do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.