Aby osiągnąć spokój

Różni ludzie zwracali się do Św. Jana Bosko z prośbą o poradę. Ksiądz Bosko obdarzony przez Boga wieloma darami – między innymi darem czytania w sumieniach – korzystał z tych darów w trosce o zbawienie dusz.
Hrabiemu z Camburzano, wielkiemu przyjacielowi i dobroczyńcy księdza Bosko, napisał o pewnej nieznanej mu niewieście, która wątpiła w jego nadprzyrodzone dary:

– Proszę powiedzieć owej pani, że aby osiągnąć spokój, musi wrócić do swojego męża, od którego odeszła.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.