Cierpienie miłe Bogu

Spośród cierpień miłych Bogu, niewątpliwie wyróżnia się to, które przychodzi nam znosić, aby odeprzeć pokusę i grzech, i dochować wierności łasce.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.