Wielki Post – do końca gorliwy!

Mijają tygodnie Wielkiego Postu. Skoro wielkopostne wyrzeczenia rozpoczęliśmy z gorliwością, dołóżmy starań (choćby przyszło zmęczenie i osłabienie), aby do końca wytrwać pilnie na drodze postu, umartwienia, wyrzeczenia i walki duchowej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.