Przedświąteczne przygotowanie duszy

Pro Christo ergo legatióne fúngimur, támquam Déo exhortánte per nos. Obsecrámus pro Christo, reconciliámini Déo.
„Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20)!

Powinniśmy pięknie uporządkować swoją duszę przed największymi świętami – Zmartwychwstaniem Pańskim. Dobrze się przygotujmy i odprawmy dobrą spowiedź, wypełniając wiernie 5 warunków dobrej spowiedzi.
Spowiadajmy się u ważnie wyświęconego katolickiego kapłana nieskazitelnej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba będzie dojechać 100 kilometrów albo więcej.
W dobrym przygotowaniu i dobrym odprawieniu przedświątecznej spowiedzi będzie nam pomocne UWAŻNE wysłuchanie pięciu kazań o spowiedzi  – więcej.


Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.