Ostateczna instancja sprawiedliwa

Na szczęście to nie ludzie – żaden człowiek – lecz Pan Bóg sprawiedliwie osądzi wszystkie sprawy ludzkie: intencje, słowa i czyny.

„Zatem nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświeci rzeczy ukryte w ciemnościach i objawi zamysły serc” (1 Kor 4, 5).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.