Wizerunek Serca Jezusowego w naszym domu

Pan Jezus powiedział św. Małgorzacie Marii Alacoque: Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
Jeżeli jeszcze nie posiadamy wizerunku Serca Jezusowego, dokonajmy rychło szlachetnego zakupu, przynieśmy kapłanowi, aby poświęcił, i umieśćmy w swoim mieszkaniu na poczesnym miejscu. Przed wizerunkiem Bożego Serca módlmy się z miłością, wiarą i ufnością!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.