Modlitwa po Komunii Świętej – najcenniejsza!

Na czym polega dziękczynienie po Komunii Świętej?
Dziękczynienie po Komunii Świętej polega na zachowaniu skupienia dla uczczenia Pana Jezusa, który przybył do nas, na odnowieniu naszych aktów wiary, nadziei, miłości, czci, dziękczynienia, ofiarowania się i prośby, szczególnie w odniesieniu do tych łask, które są dla nas najbardziej potrzebne i dla tych, za których powinniśmy się modlić.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X

Sposób odprawiania modlitwy po Komunii Świętej dużo mówi o stanie duszy. Powiedz mi jak wygląda Twoja modlitwa po Komunii Świętej, a powiem Ci jakie jest odniesienie Twojej duszy do Pana Boga.
Z wielką starannością, wiarą, czcią, pokorą, wdzięcznością, pobożnością i miłością módlmy się do Pana naszego Jezusa Chrystusa, ilekroć przyjmujemy Komunię Świętą. „Sam Bóg odwiedza mnie”!
Kult katolicki – Msza Święta w rycie rzymskim – daje nam możliwość skupionej i niespiesznej modlitwy po Komunii Świętej. Tak czyńmy!

Święci, zwłaszcza Św. Teresa (…) często mówili, że dziękczynienie sakramentalne jest dla nas chwilą najcenniejszą w życiu duchowym.
O. R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.