Bezpieczne podróże

Kierowca wyjeżdżając w drogę – dłuższą lub krótszą – uwzględni, co następuje:

  1. Przed jazdą pomodli się krótko lub przynajmniej uczyni znak Krzyża. Przykładowo: uczyni znak Krzyża, odmówi Pod Twoją obronę do Matki Bożej oraz wezwanie Święty Krzysztofie, módl się za nami.
  2. Podczas jazdy zachowa przepisy ruchu drogowego – w trosce o własne i innych bezpieczeństwo. Uwzględni w ten sposób wymagania zawarte w V Przykazaniu Bożym.
  3. Wybierać się będzie w drogę będąc w stanie łaski uświęcającej. A gdyby – wyjątkowo – był w stanie grzechu śmiertelnego, przed jazdą wzbudzi akt żalu doskonałego.
  4. Dojeżdżając bezpiecznie do celu, uczyni pobożnie znak Krzyża, z wdzięcznością Panu Bogu za szczęśliwą jazdę. 

Toyotą jadę, czy Mazdą,
przed każdą modlę się jazdą.
I modlę się zawsze po jeździe.
W pojeździe.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.