Kościół Katolicki zna się na ludzkiej duszy

Kościół Katolicki – pouczony Bożym Objawieniem – jest kompetentny w sprawach ludzkiej duszy.
Jakim doktrynom powierzam moją duszę?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.