Staranność

Dobro, które czynimy, powinniśmy czynić starannie. Na przykład jest różnica czy modlę się niedbale, czy modlę się starannie. Jest różnica czy moje obowiązki wykonuję niedbale, czy starannie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.