Nie bądź dla siebie wrogiem!

Grzech jest obrazą Boga i krzywdą wyrządzaną swojej duszy. W przypadku grzechu śmiertelnego mamy do czynienia z uśmierceniem swojej duszy. Remedium, wskrzeszającym duszę do życia w łasce Bożej, jest dobrze przygotowana i dobrze odprawiona spowiedź.
Czyńmy, co tylko możliwe, aby unikać grzechu, by nie obrażać Boga i nie wyrządzać krzywdy swojej własnej duszy. A jeśli nieszczęśliwie popełnimy grzech śmiertelny, powstawajmy jak najszybciej! Spiesznie biegnijmy do spowiedzi!
W Księdze Mądrości czytamy: Nie pożądajcie śmierci w bezdrożu życia waszego i nie nabywajcie zguby przez dzieła rąk waszych. Albowiem Bóg śmierci nie uczynił i nie weseli się ze zguby żywych (Mdr 1, 12-13). A św. Hipolit dobrze nam radzi: Nie bądźcie więc dla siebie wrogami i nie wahajcie się zawrócić ze złej drogi.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.