Słowa mają konsekwencje

Roztropny człowiek zastanowi się co i po co mówi, i jakie skutki może przynieść jego słowo. Słowa mają konsekwencje.

bo i skryte słowo nie jest bez następstwa (Mdr 1, 11).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.