Garnijmy się do Pana Jezusa!

Pan nasz Jezus Chrystus mówi: Przyszedłem puścić ogień na ziemię, a czegóż chcę, tylko żeby zapłonął? (Łk 12, 49).
I zaprasza: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę (Mt 11, 28).
Zapowiadając swoją śmierć na krzyżu, mówił: A ja gdy będę podwyższony nad ziemię, pociągnę wszystko do siebie (J 12, 32).
A podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy ustanawiał Najświętszy Sakrament i Sakrament Kapłaństwa, mówił do Apostołów: Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał (Łk 22, 15).
We wszystkich tych słowach widoczna jest wielka i subtelna miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa do nas, ludzi. Jaką dajemy odpowiedź?
Garnijmy się do Pana naszego Jezusa Chrystusa!
Przybiegajmy do stóp ołtarza – w miarę możności – codziennie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.