Msza Święta nie jest kochana

Czy Ofiara Mszy Świętej jest tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa?
Ofiara Mszy Świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa, gdyż ten sam jest Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na krzyżu, ofiarowuje się przez ręce swych kapłanów, na naszych ołtarzach, ale co do sposobu dokonywania ofiara Mszy Świętej różni się od ofiary krzyża, chociaż pozostaje z nią w istotnej i bliskiej relacji.

Jaka różnica i jaka relacja zachodzi pomiędzy Ofiarą Mszy Świętej i ofiarą krzyżową?
Pomiędzy Ofiarą Mszy Świętej i ofiarą krzyżową zachodzi taka różnica i relacja, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją krew i zdobywając zasługi dla nas, a na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiarowuje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców swej męki i śmierci.

Na czym polega inna relacja Ofiary Mszy Świętej i ofiary krzyżowej?
Inna relacja Ofiary Mszy Świętej i ofiary krzyżowej polega na tym, że Ofiara Mszy Świętej przedstawia w widzialny sposób wylanie krwi przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, gdyż mocą słów konsekracji ciało naszego Zbawiciela staje się osobno obecne pod postacią chleba, a Jego krew pod postacią wina, chociaż mocą naturalnego połączenia i unii hipostatycznej żywy i prawdziwy Jezus Chrystus jest obecny pod każdą z postaci.

Katechizm Katolicki św. Piusa X

Msza Święta jest Ofiarą Golgoty. Trudno pojąć sytuacje, gdy ktoś poznał katolicką doktrynę o Mszy Świętej, czyli dowiedział się czym jest Msza Święta w istocie, a nie podejmuje poważnych i spójnych z tym poznaniem decyzji. Mogąc częściej przybywać na Mszę Świętą, nie czyni tego. Słaba wiara, obojętność, wyziębiona miłość. Dusza dojrzała rozumie, wierzy, kocha – przybywa na Golgotę tak często, jak to możliwe. Mało jest takich dusz.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.