Niezmienność Depozytu wiary

Doktryna wiary, którą Bóg objawił, nie została bowiem podana jako wytwór filozofii, który można byłoby udoskonalać mocą ludzkiego umysłu, ale została powierzona Oblubienicy Chrystusa, jako Boski depozyt, by go wiernie strzegła i nieomylnie wyjaśniała.
Dlatego należy nieprzerwanie zachowywać takie znaczenie świętych dogmatów, jakie już raz określiła święta Matka Kościół, a od tego znaczenia nigdy nie wolno odejść pod pozorem lub w imię lepszego zrozumienia.
Sobór Watykański, Konstytucja Dei Filius


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.