Perspektywy realizacji dobra szeroko otwarte!

Dobrze jest każdy nowy dzień rozpoczynać od pobożnie uczynionego znaku Krzyża i od słów serdecznych: „Dziękuję Panie Boże za nowy dzień, za szeroko otwarte możliwości realizacji dobra”.
Taka modlitwa wyraża obiektywny stan rzeczy: tak rzeczywiście jest – Pan Bóg codziennie ofiaruje nam szeroko otwarte możliwości realizacji dobra.
Św. Paweł Apostoł pisze: „Wiemy zaś, że miłującym Boga, wszystko dopomaga do dobrego, tym co są powołani, według postanowienia, święci” (Rz 8, 28).
Gdy wokół nas zamęt i błąd, i grzech, dobro czynić możemy i powinniśmy – myślą, słowem, uczynkiem, decyzją stosowną.
Pan Jezus poleca: Bene fácite – „Czyńcie dobrze” (Łk 6, 35)!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.