Pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym!

Wspólnota świętych rozciąga się także na niebo i czyściec, gdyż miłość jednoczy trzy części Kościoła: triumfujący, cierpiący i walczący. Święci modlą się do Boga zarówno za nas, jak i za dusze przebywające w czyśćcu. Natomiast my oddajemy cześć i chwałę świętym, a także możemy ulżyć cierpieniom dusz czyśćcowych przez pozyskiwanie dla nich odpustów oraz owoców innych dobrych uczynków.
Katechizm katolicki św. Piusa X

Pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym:

– Zamawianie Mszy Świętych,
– Modlitwa,
– Dobre uczynki spełniane z intencją pomocy duszom czyśćcowym,
– Odpusty.

Wśród uczynków miłosiernych względem duszy Kościół poleca:

Modlić się za żywych i umarłych.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.