Tag: emigracja

Realia poważne

Diagnoza jest właściwie straszna: starsze pokolenie w naszej Ojczyźnie – oraz wielu na emigracji – w znacznej mierze nie zdało egzaminu z obrony czci Najświętszego Sakramentu. Niektórym odpowiada bawienie się Najświętszym Sakramentem oraz uprzejmy klimat kawiarniano-piknikowy i choreografia w kościołach. Nie podejmują żadnych starań o przywrócenie katolickiej Mszy Świętej w rycie rzymskim. Czy można mówić, że mają wiarę katolicką? Czy więc się zbawią?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Słowo do Rodaków na obczyźnie

Missa (4)

Quid enim prodest hómini, si mundum universum lucretur, ánimae vero suae detriméntum patiátur?
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał,
a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

Jedna jest prawdziwa wiara. Jedna jest wiara dająca zbawienie duszy: wiara katolicka. To, co się dzisiaj oficjalnie podaje jako wiarę katolicką jest jej odkształceniem – mutacją – która do zbawienia nie prowadzi. Prowadzi do wiecznego potępienia.
Św. Atanazy w swoim Wyznaniu wiary pisze: Quicumque vult salvus esse, ante omnia ópus est ut téneat cathólicam fidem – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.
Drodzy Rodacy, gdziekolwiek przebywacie, zadbajcie o sprawę najważniejszą – o zbawienie duszy.
Szukajcie miejsc, gdzie celebrowana jest Msza Święta w odwiecznym rycie rzymskim i gdzie głoszona jest niezmutowana katolicka nauka. Dojeżdżajcie tam każdej niedzieli i w obowiązujące święta – nawet jeśli trzeba będzie jechać daleko.
Zakładajcie domowe biblioteczki, w których poczesne miejsce zajmą tradycyjne katolickie katechizmy i żywoty Świętych.

Piękne świadectwo wiary pokoleń naszych przodków woła dzisiaj o wierność, o kontynuację, o decyzje stosowne, i troskę o sprawę najważniejszą – o zbawienie duszy! Swojej i młodych, przyszłych pokoleń.

Pomoc w zachowaniu katolickiej wiary znajdziemy m.in. tutaj:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Słowo kapłana katolickiego niech dociera do wielu i owocuje obficie!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube