Słowo do Rodaków na obczyźnie

Missa (4)

Quid enim prodest hómini, si mundum universum lucretur, ánimae vero suae detriméntum patiátur?
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał,
a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

Jedna jest prawdziwa wiara. Jedna jest wiara dająca zbawienie duszy: wiara katolicka. To, co się dzisiaj oficjalnie podaje jako wiarę katolicką jest jej odkształceniem – mutacją – która do zbawienia nie prowadzi. Prowadzi do wiecznego potępienia.
Św. Atanazy w swoim Wyznaniu wiary pisze: Quicumque vult salvus esse, ante omnia ópus est ut téneat cathólicam fidem – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.
Drodzy Rodacy, gdziekolwiek przebywacie, zadbajcie o sprawę najważniejszą – o zbawienie duszy.
Szukajcie miejsc, gdzie celebrowana jest Msza Święta w odwiecznym rycie rzymskim i gdzie głoszona jest niezmutowana katolicka nauka. Dojeżdżajcie tam każdej niedzieli i w obowiązujące święta – nawet jeśli trzeba będzie jechać daleko.
Zakładajcie domowe biblioteczki, w których poczesne miejsce zajmą tradycyjne katolickie katechizmy i żywoty Świętych.

Piękne świadectwo wiary pokoleń naszych przodków woła dzisiaj o wierność, o kontynuację, o decyzje stosowne, i troskę o sprawę najważniejszą – o zbawienie duszy! Swojej i młodych, przyszłych pokoleń.

Pomoc w zachowaniu katolickiej wiary znajdziemy m.in. tutaj:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Słowo kapłana katolickiego niech dociera do wielu i owocuje obficie!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube