Tag: Sacérdos Haycínthus

Diabeł pilnuje

„Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi,
ale przeszkodził nam szatan” (1 Tes 2, 18).

Diabeł pilnuje, aby treści publikowane na blogach Sacérdos Hyacínthus, Verbum cathólicum oraz Actuália nie rozchodziły się szerzej.
Diabeł dobrze wie, że szerszy zakres publikacji spowodowałby, że wiele dusz w Polsce i za granicą zostałoby po katolicku pouczonych i zostałoby zmobilizowanych do podejmowania katolickich decyzji porządkujących.
Diabeł też dobrze wie, że lektura tychże treści zaledwie powierzchowna jest dla niego nieszkodliwa – nie sięga istoty rzeczy.
Po której stronie jestem?
Codzienna rozumna – niepowierzchowna – lektura:

sacerdoshyacinthus.com

verbumcatholicum.com

actualia.blog

Co do tej pory uczyniłem/czynię, aby treści publikowane przez kapłana katolickiego były udostępniane większej liczbie dusz – w Polsce i za granicą?
Po której stronie jestem?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przypomnienie

Noli timere, sed loquere, et ne taceas.
„Nie bój się, ale mów, a nie milcz” (Dz 18, 9).

Uważni Czytelnicy spostrzegają, że każdy publikowany tutaj wpis kończy się skromnym podaniem – w lewym dolnym rogu – trzech adresów internetowych. Adresy są zalinkowane, wystarczy więc najechać kursorem na dany adres i kliknąć – zostaniemy przekierowani bezpośrednio na wybrany blog.
Przypominam zatem, że dzięki Panu Bogu słowo kapłana katolickiego jest publikowane nie tylko na niniejszym blogu Vérbum cathólicum.
Treści katolickie są dostępne także na blogu Sacérdos Hyacínthus, zawierającym, oprócz bieżących wpisów, wiele działów tematycznych.
Bardzo ważny jest także blog Actuália, zawierający zwarte motywy, często z adekwatnymi odnośnikami (linkami).
Kapłan dokłada starań, by publikowane treści mieściły się doskonale w zakresie katolickiej ortodoksji.
W czasach zamętu powszechnego codzienny kontakt z publikowaną prawdą jest dla niejednej duszy cenny w aspekcie poznawczym, porządkującym i po katolicku ukierunkowującym – prowadzącym do poważnych i miłych Bogu decyzji.
Codziennie znajdźmy czas, by odwiedzić TRZY ADRESY i z uwagą rozważyć cierpliwie podawane tam treści:

sacerdoshyacinthus.com

verbumcatholicum.com

actualia.blog

Informujmy także innych!
Chętnie udostępniajmy powyższe trzy linki także innym osobom – w kraju i za granicą. Słowo prawdy niech biegnie i przynosi dobre owoce w sercach wielu!

A.M.D.G.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog