Tag: tajemnica

Uszanować tajemnicę

Pan Bóg jest tajemnicą niezgłębioną. I Msza Święta – Boży kult katolicki – jest tajemnicą niezgłębioną.
Wyrazem pokory i delikatności jest uszanowanie tajemnicy Mszy Świętej.
Wyrazem pychy i niedelikatności jest pragnienie całkowitego rozumienia Mszy Świętej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Tajemnica niezgłębiona

Chcieć w pełni zrozumieć tajemnicę Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to jakby chcieć przelać morze do małego dołka na plaży. Niemożliwość. Porównanie znane z historii. Augustynowe.
Msza Święta jest rzeczywistością Boską. Bądźmy zatem bardzo powściągliwi w swoich oczekiwaniach czy staraniach pełnego zrozumienia tajemnicy Mszy Świętej.
Kościół Katolicki od wieków przekazuje nam prawdę o tajemnicy Mszy Świętej. Należy ją poznawać coraz lepiej. Zawsze jednak z pokorną świadomością niezgłębionych jej bogactw.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.