Uszanować tajemnicę

Pan Bóg jest tajemnicą niezgłębioną. I Msza Święta – Boży kult katolicki – jest tajemnicą niezgłębioną.
Wyrazem pokory i delikatności jest uszanowanie tajemnicy Mszy Świętej.
Wyrazem pychy i niedelikatności jest pragnienie całkowitego rozumienia Mszy Świętej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.