Człowiek widzi niejasno. Pan Bóg widzi.

„Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno” (1 Kor 13, 12).
„Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi” (Ps 33, 13)

Kapłan może widzieć rzeczywistość Bożą niejasno.
Pan Bóg każdą odprawianą Mszę Świętą widzi dokładnie.