Tag: uczynki miłosierne względem duszy

Największa pomoc na świecie!

Wśród uczynków miłosiernych względem duszy Kościół Katolicki podaje: Modlić się za żywych i umarłych.
Największą pomocą dla duszy jest zamówienie Mszy Świętej. Najbardziej pomożemy duszom – zarówno naszym bliźnim żyjącym na tym świecie, jak i duszom w czyśćcu cierpiącym – zamawiając za nie Msze Święte.
Niewyczerpany skarbiec łask z Nieba otwiera się, kiedy odprawiana jest Msza Święta.
Miejmy na uwadze wyłącznie kult katolicki: Mszę Świętą w rycie rzymskim.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.