Największa pomoc duchowa

Największą pomocą duchową, jaką możemy wyświadczyć naszym bliźnim oraz duszom w czyśćcu cierpiącym jest zamówienie za nich katolickiej Mszy Świętej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.