Zaszczyt apostolski

Divinorum diviníssimum est cooperari Deo in salutem animarum.

„Rzeczą najbardziej boską z rzeczy boskich
jest współpracować z Bogiem w zbawianiu dusz”.

(św. Dionizy Areopagita)


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube