Głosy hierarchów o sprawach poważnych

Być może ten i ów aspekt dałoby się jeszcze bardziej zbliżyć do prawdy.
Niemniej jednak, warto te głosy zauważyć.
Nie śpijmy, bo wróg sieje kąkol. Odzyskał nowy animusz.
Czuwajmy!

CZYTAJMY→