Niedziela po Bożemu

Z Przykazań Bożych:
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Z Przykazań kościelnych:
1. Ustanowione przez Kościół Boży dni święte święcić.
2. W niedzielę i święta we Mszy Świętej nabożnie uczestniczyć.

W niedzielę rzymski katolik pobożnie bierze udział we Mszy Świętej.
W niedzielę rzymski katolik nie robi zakupów.
W niedzielę rzymski katolik nie wykonuje prac niekoniecznych.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus