Tag: niedziela

Boża Niedziela

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

W niedzielę nie robimy zakupów.
Powstrzymujemy się od prac niekoniecznych.
Niedziela jest dniem odpoczynku.
W niedzielę chętnym sercem poświęcamy czas Panu Bogu na modlitwę i katolicką lekturę.
Przede wszystkim wielkodusznie ofiarujemy Panu Bogu kilka godzin na udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim, uważne wysłuchanie katolickiego nauczania kapłana, wspólne odmówienie Różańca oraz na dojazd i powrót, choćby trzeba było dojechać 100 kilometrów i więcej. Miłość jest wielkoduszna.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wielkoduszna niedziela

Dobrze jest poświęcić Panu Bogu niedzielę – Dzień Pański. Katolicki obowiązek.
Dobrze jest poświęcić Panu Bogu znaczną część niedzieli na Mszę Świętą w rycie rzymskim, choćby z dalekim dojazdem, na wysłuchanie katolickiego kapłańskiego pouczenia, na modlitwę i na katolicką ortodoksyjną lekturę.
Dzień święty święcę.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wielkoduszność

W niedzielę – Dzień Pański – chciejmy poświęcać znaczną część czasu Panu Bogu, zwłaszcza na dojazd i wzięcie udziału w kulcie katolickim: Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Cenną jest rzeczą ofiarować czas Panu Bogu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

3 Przykazanie Boże

Msza trydencka (1)

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
Katolik zachowuje 3 Przykazanie Boże ze względu na Pana Boga – aby Pana Boga godnie uczcić i dochować posłuszeństwa Jego przykazaniom.
Godne uczczenie dnia Pańskiego – niedzieli – to przede wszystkim pobożny udział we Mszy Świętej, katolicka lektura, czas poświęcony bliskim, odpoczynek, powstrzymanie się od prac niekoniecznych, nauki i od zakupów.
Oczywistości katolickie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Niedziela po Bożemu

Z Przykazań Bożych:

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Z Przykazań kościelnych:

1. Ustanowione przez Kościół Boży dni święte święcić.
2. W niedzielę i święta we Mszy Świętej nabożnie uczestniczyć.

W niedzielę katolik pobożnie bierze udział we Mszy Świętej.
W niedzielę katolik nie robi zakupów.
W niedzielę katolik nie wykonuje prac niekoniecznych.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube