Wszystko trzeba zaczynać od Pana Boga

Dziecko się modli (1)

„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).

Mamy podjąć jakąś dobrą inicjatywę.
Czy rozpoczęliśmy jej realizację od szczerej modlitwy?

Mamy podjąć jakąś dobrą inicjatywę o szerszym zasięgu.
Czy rozpoczęliśmy jej realizację od zamówienia Mszy świętej w tej intencji?

„Jeżeli domu Pan nie zbuduje,
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże,
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem
i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko,
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych” (Ps 127(126), 1-2).

„«Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać” (Łk 5, 5-6).


Modlitwa codzienna:

Sprawy nasze, prosimy Cię, Panie,
racz natchnieniem swoim poprzedzać i pomocą wspierać,
aby każde nasze działanie od Ciebie się zaczynało
i w Tobie znajdowało dopełnienie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube