Prawdy objawionej przez Boga nie da się zdeformować

Veritas Domini manet in aeternum.
„Prawda Pańska trwa na wieki” (Ps 116, 1)

Prawdy objawionej przez Boga nie da się zdeformować.
Gorliwie pocący się deformatorzy nie mają żadnej władzy nad prawdą objawioną przez Boga.
Prawda, jaką Bóg objawił, pozostaje prawdą, jaką Bóg objawił.
Gorliwie pocący się deformatorzy mogą co najwyżej podawać swoje ludzko-demoniczne wymysły jako prawdę Bożą. Ale przez sam fakt podawania ludzko-demonicznych wymysłów jako prawdy Bożej, ludzko-demoniczne wymysły nie staną się prawdą Bożą.


„Słowo Twe, Panie, trwa na wieki,
niezmienne jak niebiosa” (Ps 118, 89).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube