Cóż im z tego?

Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur?
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mt 16, 26).

Cóż z tego za pożytek, gdy ludziom trwającym w grzechu śmiertelnym proponować się będzie jakieś formy promocji, zaangażowania, podejmowania takich czy innych funkcji w parafiach i w Kościele, jeśli ich dusza pozostawać będzie w stanie grzechu śmiertelnego?
Cóż z tego za pożytek, gdy ludziom trwającym w grzechach śmiertelnych okazywać się będzie szacunek, jeśli ich dusza pozostawać będzie w stanie grzechu śmiertelnego?
Cóż z tego za pożytek, gdy ludziom trwającym w grzechach śmiertelnych okazywać się będzie szacunek na ziemi, jeśli ich dusza zostanie potępiona na wieczność w piekle?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube