Wszystko i nie zmieniając

Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis.
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).

Pan Jezus nie powiedział: „Idźcie i nauczajcie tylko niektóre narody. Idźcie i zmieniajcie to, co wam powiedziałem. Uczcie je zachowywać tylko niektóre wymagania, które wam przykazałem”.
Pan Jezus powiedział: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube