Katolik myśli i pyta

Tylko wiara katolicka daje zbawienie duszy. Tak uczył niezmiennie Kościół, pouczony Objawieniem Bożym zawartym w Piśmie świętym i Tradycji.
Tak rodziła się powaga i wiarygodność urzędu w Kościele.
Ale oto… Problem nie jest nowy. Pytania nie są nowe.
Jeśli dzisiaj jakiś człowiek uważany za sprawującego wysoki urząd w Kościele wygłasza kilkanaście pięknych zdań stricte katolickich, a potem nadal heretyzuje i pcha Kościół w objęcia judaizmu, protestantyzmu i neo-religii, to pytamy – o co tu chodzi?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube