Zdrowe pragnienia

Należy dostrzec i taki szczegół.
Są tacy katolicy, którzy – mimo iż są świadomi własnych grzechów – pragną, aby Kościół głosił wiernie wszystkie surowe wymagania moralności Chrystusowej, aby tych wymagań nie deformował, lecz aby pomagał wiernym te wymagania spełniać.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube