Dobroć Boża nie pobłaża, lecz chce przywieść do nawrócenia

An divitias bonitatis ejus, et patientiae, et longanimitatis contemnis?
ignoras, quoniam benignitas Dei ad poenitentiam te adducit?

„A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego,
nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?”
(Rz 2, 4)


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube