Tajemnica woli człowieka

Przyroda (1)

„On na początku stworzył człowieka
i zostawił go własnej mocy rozstrzygania.
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania:
a dochować wierności jest Jego upodobaniem.
Położył przed tobą ogień i wodę,
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane.
Ponieważ wielka jest mądrość Pana,
potężny jest władzą i widzi wszystko.
Oczy Jego patrzą na bojących się Go –
On sam poznaje każdy czyn człowieka.
Nikomu On nie przykazał być bezbożnym
i nikomu nie zezwolił grzeszyć” (Syr 15, 14-20).

„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2, 10).

Tajemnica ludzkiej woli.
Jest piękna, bo człowiek może wybierać i realizować dobro, aż po najwyższe szczyty świętości i heroizmu – według Woli Bożej.
Jest przerażająca, bo człowiek może wybierać i realizować zło, aż po najniższe przepaście bezbożności i łajdactwa – według woli diabła.
Tajemnica woli człowieka.

Zważmy o jaką stawkę idzie sprawa: o nasz wieczny los – Niebo lub piekło.
Doczesne nasze wybory, decyzje, myśli, słowa i czyny skutkują na wieczność.

Itaque, carissimi mei, (…) cum metu et tremore vestram salutem operamini.
„A przeto, umiłowani moi, (…) zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią

i drżeniem” (Flp 2, 12).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube