Katolickie źródła katolickiej wiary

Przejście od bezkrytycznej wiary w rzekome prywatne objawienia autoramentu wszelakiego do wiary katolickiej, czyli wiary opartej na Objawieniu Bożym, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja, jest krokiem nader korzystnym, krokiem ku prawdzie – wiodącym do zbawienia duszy.
Dla niejednej duszy już okazał się on krokiem decydującym. Strategicznym!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube