Katolik kształci się chętnie

In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit.
In propria venit, et sui eum non receperunt.
„Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 10-11).

Katolik kształci się chętnie. Praca rozumu wsparta darami Ducha Świętego prowadzi do poznania prawdy, do mądrości.
Ignorancja niezawiniona – w takiej a takiej kwestii ktoś nie miał możliwości poznania prawdy i jej nie poznał.
Ignorancja zawiniona – ktoś w takiej a takiej kwestii mógł poznać prawdę, lecz jej nie poznał z własnej winy, zaniedbania, nonszalancji, lenistwa itp.
Nieświadomość nie jest cnotą. Nieświadomość całych rzesz nominalnych katolików może być okolicznością wspomagającą dalszy planowy rozbiór wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy. Proces sterowany przez gremia wpływowe – te spoza Kościoła i te ukrywające się wewnątrz niego.
Ubieranie nowej religii – new religion – w szaty katolickie nie czyni z niej religii katolickiej. Ubieranie nowej religii – new religion – w szaty katolickie jest okolicznością sprzyjającą zwodzeniu globalnemu.
Może być ignorancja niezawiniona. Może być ignorancja zawiniona. Kwestia jest najgłębiej poważna, bo zagrożone jest zbawienie wieczne wielu. Zbawienie duszy daje bowiem tylko wiara katolicka, a nie jakiekolwiek jej mutacje.
Katolik kształci się chętnie. Nie ma potrzeby osiągania ekwilibrystycznego poziomu analizy, by dostrzec, że za naszych dni destrukcji ulega sama istotna tkanka katolickiej wiary – przez relatywizację, przemilczenie, negację, jawne i kamuflowane odkształcanie katolickiej doktryny. Proces nie dzieje się sam. Różni czarci i ich poplecznicy są tu czynni.
W kontekście powyższego: Jeżeli do tej pory ktoś nie dostrzega najwyższej konieczności kompletowania i cierpliwej lektury Biblioteki ’58 celem zachowania wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy – niech zechce odprawić Nowennę o siedem darów Ducha Świętego.
Żaden z katolickich (ściśle: konsekwentnie katolickich) hierarchów nie wzywał do bezkrytycznego otwierania drzwi katolickich narodów i państw dla przedstawicieli innych religii. To też była mądrość. I wierność wierze katolickiej – jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie duszy. Brak ignorancji wysoce pożądany! Wyglądamy go dzisiaj.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube