Jesteśmy w zdecydowanej większości!

Missa (6)

My, katolicy rzymscy, czyli odwołujący się do Tradycji→ (rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół) i budujący na niej swoją wiarę, jesteśmy w zdecydowanej większości: mamy bowiem łączność z Kościołem Triumfującym!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube