Jesteśmy w zdecydowanej większości!

Missa (6)

My, katolicy rzymscy, czyli odwołujący się do Tradycji→ (rozumianej tak,
jak ją przez wieki rozumiał Kościół) i budujący na niej swoją wiarę, jesteśmy
w zdecydowanej większości: mamy bowiem za sobą Kościół Triumfujący!
Bracia i Siostry, czy myślicie, że to sprawa błaha?